Általános Szerződési és Felhasználási feltételek - Invention Factory

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

Jelen ÁSZF a www.inventionfact.com weboldalunkon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Honlapon szolgáltatás értékesítése történik, így a Honlapon keresztül jelzett  vásárlási szándék kifejezése nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Társaság közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Társaság nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Felhasználó által elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A Felhasználó szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazoljuk.

A Társaság semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

 1. Honlap tulajdonosa és üzemeltetője (a továbbiakban: Társaság):

 

Cégnév: Invention Factory Development Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43./a

Cég képviselője: Ruszina István

Cégjegyzékszám: 01 09 284990

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

Adószám: 25710263-2-42

Bankszámlaszám: K and H Bank HU69 1040 1914 5052 6855 5383

Elérhetőség: steve@inventionfact.com

Telefon: +36 70 373 99 62

 

A Társaság üzleti tevékenységének helye a jelen pontban megjelölt székhely. A Felhasználó a panaszait a Társaság jelen pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

 1. Regisztráció/vásárlás

Honlapunkon mind természetes személyeknek, mind jogi személyeknek, illetve egyéb szervezeteknek lehetőségük van regisztrálni, illetve szolgáltatásainkat igénybe venni. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. Megvásárolható termékek/szolgáltatások köre

A Honlapon a Társaság által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó online módon elérhető oktatócsomagok (a továbbiakban: termék), továbbá regisztrációt követően online elérhető, élőben nézhető webinárium tartása (a továbbiakban: szolgáltatás) és tanácsadás/coaching (a továbbiakban: konzultáció) történik.

 

A Honlapon a Társaság részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót vagy illusztrációt jeleníthet meg. A Honlapon nem található virtuális kosár, minden egyes termék és szolgáltatás külön megrendelési űrlappal rendelkezik, emiatt nincs lehetőség arra, hogy egy megrendelésen belül több terméket és/vagy szolgáltatást rendelhessen, minden megrendelést külön szükséges leadnia.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az általunk értékesített termékek, valamint a szolgáltatásunk részeként biztosított tanácsadás, képzések, oktatóanyagok használata nem 100%-os garancia arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó rövid időn belül alkalmazni fogja az élete különböző szegmenseiben. A Társaság ezt nem tudja garantálni a Felhasználó részére, tekintettel arra, hogy minden egyén különböző, minden egyénnek mások az erősségei és mások a hiányosságai. A hiányosságokat lehet fejleszteni, amiben szolgáltatásunkkal a Társaság segítséget kíván nyújtani.

 

2.1. Termék/szolgáltatás ára

A Honlapon megjelenített termékek/szolgáltatás vételára, amely magyar forintban értendő, az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó) kerül feltüntetésre. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a Felhasználónak további költsége nem merülhet fel.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Társaság teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról a Honlapon közzétett felhívásban, tájékoztatóban.

A termék/szolgáltatás vételár változtatásának a jogát a Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt szolgáltatásra és termékre nem vonatkozik.

 

 1. Termék/szolgáltatás vásárlás menete, feltételei

3.1. Termék vásárlása, rendelés menete, megrendelések feldolgozása

A Honlapon megjelenített termékek kizárólag a Honlapon keresztül elérhető online megrendelő űrlapokon, illetve ennek kitöltése után a Társaság által küldött elektronikus levélben szereplő linken keresztül rendelhetőek meg. A termékek/szolgáltatások megvásárlásához az elektronikus levélben megküldött linken található online fizetési portálon a vásárláshoz regisztrációszükséges.

Rendelés menete:

 • Link megnyitása
 • “Ticket” gombra kattintás jegyvásárláshoz, majd jegyek számának kiválasztása
 • A Felhasználónak a “Checkout” gombra szükséges kattintania
 • A megrendelési adatok (“Contact information”) kitöltése a megfelelő információkkal
 • A fizetési lehetőség kiválasztása
 • A felületen az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a jelölőnégyzet kipipálásával
 • Amennyiben a meghatározott adatok ellenőrzése megvalósult, úgy a

„Place order” gomb megnyomásával tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Társaság részére. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

A rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig a megrendelési felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Minden termékhez és szolgáltatáshoz külön megrendelési felület tartozik, így terméket nem tud törölni, mert nincs kosár felület, emiatt, ha mégsem szeretné a terméket/szolgáltatást megrendelni, egyszerűen hagyja el a felületet. Adatbeviteli hibának minősül például rendelési adatok elírása.

 

3.1.1. Fizetési információk

A megrendelt terméket/szolgáltatást a következő módon fizetheti ki:

A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a fizetési szolgáltató nem kap értesítést Társaságunktól. Másfelől, a fizetési szolgáltatónak megadott adatokról a Társaság szintén nem értesül, azokat csak a fizetési szolgáltató érheti el. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A vásárló a vásárlás jóváhagyása után e-mailben elektronikus számlát kap.

 

3.2. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül vagy az előre megállapodott, visszaigazolásban megjelölt dátum. Ha Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

3.2.1. Személyes konzultáció egyeztetése

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy személyes konzultációs (személyes vagy Skype) időpontot egyeztessen a Társasággal. A Felhasználó ezt megteheti telefonon, amennyiben a Honlapon feltüntetett telefonos elérhetőségen keresztül felveszi a kapcsolatot a Társasággal vagy visszahívást kér a Társaságtól a Honlapon megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével. A konzultáció díja előre fizetéssel fizetendő.

A konzultáció időpontjának lemondását vagy módosítását a konzultáció esedékességét megelőző 7. munkanapig a hello@inventionfact.com email címre elküldve kezdeményezheti. Határidőben történő lemondás esetén a befizetett összeget visszautaljuk a Felhasználó számlájára. A konzultáció időpontja egy alkalommal módosítható, ez esetben a befizetett összeg a módosított időpontra is érvényes.

Amennyiben a lefoglalt konzultáció időpontjához képest a Felhasználó a lemondási vagy módosítási szándékát 7 napon belül jelzi, a befizetett konzultációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni, valamint a hátralévő esedékes összeget egy összegben köteles a Felhasználó 5 munkanapon belül kiegyenlíteni.

Fentieket a Felhasználó a konzultációs időpont igénylésével egyidejűleg elfogadja.

 

3.3. Termék és szolgáltatás megrendelésének közös szabályai

3.3.1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött megrendelés rendszerbe történő beérkezését a Társaság késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. E visszaigazoló e-mail a Társaság részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Társaság és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Társaságtól az elküldött rendelésére vonatkozó, vagyis a Felhasználó ajánlatának elfogadására (teljesítésre) irányuló visszaigazoló e-mailt.

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Társaság részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Társaság felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

 

 

 

 1. Felhasználót megillető elállási/felmondási jog

4.1. Szolgáltatás vásárlása esetén a Felhasználót megillető felmondási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. (fogyasztó)

Szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási, míg szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetén felmondási jogával élhet.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási, míg a teljesítés megkezdését követően felmondási jogával élhet.

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Jogi személyekre a 4. pontban meghatározott rendelkezések nem alkalmazandók, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályok értelmében e pontban meghatározott feltételekkel kizárólag a fogyasztókat illeti meg az elállás joga.

A Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Társaság a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha a Felhasználó felmondási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta, vagy egyéb, a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Társaság részére.

Ha a Felhasználó szabályszerűen mondja fel a szerződést, és a Társaság megkezdte a szerződés teljesítését a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, akkor a Társaság csak a még nem teljesített szolgáltatásra vonatkozó díjat fizeti vissza a Társaság részére.

 

4.2. Termékvásárlás esetén a Felhasználót megillető elállási jog

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak;

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Társaság részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási nyilatkozat] keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Társaság részére.

A termék Társaság címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Társaság vállalta e költségek viselését. Társaság azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Társaságnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

4.3. Közös szabályok

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Társaság e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Társaságnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Társaság a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Társaság visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Társaság, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Társaság tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Felhasználó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Az elállási/felmondási nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide!

 

 

4.3.1. Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználónak jogában áll a Képzésen online formában részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát a Társaság a Képzés ideje alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a résztvevő Felhasználó rendelkezésére. A Képzés belépéséhez szükséges Zoom-jelszó nem átruházható, sokszorosítható. A Képzés anyagait a Felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

A Képzést a Társaság engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Felhasználó Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Társaság a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

A Képzésen részt vevő Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Társaság jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

 

4.3.2. Társaság jogai és kötelezettségei

A Társaság megtagadhatja a részvételt attól a Felhasználótól, akinek a részvételi díja a Képzés indulását megelőző napon még nem érkezett meg a Társaság bankszámlájára.

A Társaság fenntartja az esetleges időpontváltozás jogát. Amennyiben időpont változásra kerül sor, a megvásárolt Jegyek az új időpontra érvényesek az ÁSZF rendelkezései szerint. A Társaságnak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Társaság vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

A Társaság jogosult a Képzésben résztvevő Felhasználót a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.

 

4.3.3. Vis major

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt a Szervező nem tudja a Rendezvényt lebonyolítani, úgy a Szervező nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Vevő tudomással bír arról, és egyetért vele, hogy a belépőjegy -akár elektronikus, akár papír formájában való- sokszorosításából, másolásából, eredő károkért kizárólag Vevő felel. A virtuális belépőjegyet a Vevőnek ugyanúgy kell kezelnie, mint a papír alapú belépőjegyet, tehát azok másolása, sokszorosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

 1. Panaszkezelés

Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Társasággal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

5.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Ha a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

5.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Ha a Társaság a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Társasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Társaság és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

5.4. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

5.5. Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak

előadásával;

 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 1. Szerzői Jogok

A Honlap és az azon megjelenített valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap felületén, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Fenntartunk minden jogot szolgáltatásaink minden elemére, különös tekintettel a www.inventionfact.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Társaság által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Társaság adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Társaság külön engedélyt ad.

A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott Honlapról való hivatkozással lehet.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Társaság adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Társaság külön engedélyt ad.

Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlapon vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

 

 1. Adatvédelem

A Társaság a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban (https://inventionfact.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Felhasználó a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

 1. Kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó rendelkezések

 

A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum 1. melléklete részletezi.

 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Társaság által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 1. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Társaság jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználó Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben – kivéve, ha a Felhasználó a módosítások ellen tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Felhasználó amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára, megrendelés leadására.

 

ÁSZF hatályba lépésének napja 2020. április 1.

 

 1. melléklet

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 

Iratkozz fel hírlevelünkre!